Skip links

Класическа VRV конфигурация VRV Classic RXYCQ-A RXYCQ20A7Y1B

Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2
Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2
Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2
Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2

Класическа VRV конфигурация VRV Classic RXYCQ-A RXYCQ20A7Y1B

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта

  на компресора според текущата потребност.

  По-малко изразходващи енергия пускове и спирания

  водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за RXYCQ-A

RXYCQ8A7Y1B RXYCQ10A7Y1B RXYCQ12A7Y1B RXYCQ14A7Y1B RXYCQ16A7Y1B RXYCQ18A7Y1B RXYCQ20A7Y1B
Диапазон на мощност к.с. 8 10 12 14 16 18 20
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 64 64 64 64 64 64
Брой вътрешни тела за свързване Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 200 250 360 420 480 540 600
Размери Тяло Височина mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Широчина mm 635 930 930 930 1,240 1,240 1,240
Дълбочина mm 765 765 765 765 765 765 765
тегло Тяло кг 159 187 240 240 316 316 324
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 78 78 78 78 78 78 78
Компресор Type Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Макс. °C със сух термометър 43 43 43 43 43 43 43
Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 78 81 81 81 86 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 58 59 61 61 64 65 66
Хладилен агент Type R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Количество кг 6.2 7.7 8.4 8.6 11.3 11.5 11.7
Маса TCO2Eq 12.9 16.1 17.5 18 23.6 24 24.4
Piping connections Tечност Type Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
Вън. д. mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.9
газ Type Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
вън. д. mm 15.9 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6
Обща дължина на тръбите Система Текуща м 300 300 300 300 300 300 300
Разлика в нивата Външ. у-во – Вътр. у-во Външно устройство в най-висока позиция м 30 30 30 30 30 30 30
Вътр. у-во – Вътр. у-во Макс. м 15 15 15 15 15 15 15
Heat insulation Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1 1
Ръководство за работа 1 1 1 1 1 1 1
Свързващи тръби 4 4 4 4 4 4 4
Power supply Name Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
Phase 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50
Напрежение V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Забележки (1) – Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (1) – Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (1) – Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (1) – Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (1) – Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (1) – Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (1) – Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока.
(2) – Отопление: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (2) – Отопление: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (2) – Отопление: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (2) – Отопление: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (2) – Отопление: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (2) – Отопление: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока. (2) – Отопление: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5m; денивелация: 0m; скорост на вентилатор на вътрешно тяло: висока.
(3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < CR ≤ 120%) (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < CR ≤ 120%) (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < CR ≤ 120%) (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < CR ≤ 120%) (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < CR ≤ 120%) (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < CR ≤ 120%) (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < CR ≤ 120%)
(4) – Максималните капацитети за RXYCQ8A7Y1B и RXYCQ10A7Y1B могат да бъдат до 240 и съответно – 300, ако при настройката няма налични вътрешни тела FXFQ20/25. (4) – Максималните капацитети за RXYCQ8A7Y1B и RXYCQ10A7Y1B могат да бъдат до 240 и съответно – 300, ако при настройката няма налични вътрешни тела FXFQ20/25. (4) – Максималните капацитети за RXYCQ8A7Y1B и RXYCQ10A7Y1B могат да бъдат до 240 и съответно – 300, ако при настройката няма налични вътрешни тела FXFQ20/25. (4) – Максималните капацитети за RXYCQ8A7Y1B и RXYCQ10A7Y1B могат да бъдат до 240 и съответно – 300, ако при настройката няма налични вътрешни тела FXFQ20/25. (4) – Максималните капацитети за RXYCQ8A7Y1B и RXYCQ10A7Y1B могат да бъдат до 240 и съответно – 300, ако при настройката няма налични вътрешни тела FXFQ20/25. (4) – Максималните капацитети за RXYCQ8A7Y1B и RXYCQ10A7Y1B могат да бъдат до 240 и съответно – 300, ако при настройката няма налични вътрешни тела FXFQ20/25. (4) – Максималните капацитети за RXYCQ8A7Y1B и RXYCQ10A7Y1B могат да бъдат до 240 и съответно – 300, ако при настройката няма налични вътрешни тела FXFQ20/25.
(5) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (5) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (5) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (5) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (5) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (5) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (5) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
(6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
(8) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (8) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (8) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (8) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (8) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (8) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (8) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(9) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж. (9) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж. (9) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж. (9) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж. (9) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж. (9) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж. (9) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж.
(10) – RLA се базира на оминални условия (10) – RLA се базира на оминални условия (10) – RLA се базира на оминални условия (10) – RLA се базира на оминални условия (10) – RLA се базира на оминални условия (10) – RLA се базира на оминални условия (10) – RLA се базира на оминални условия
(11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора
(12) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (12) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (12) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (12) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (12) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (12) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (12) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(13) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (13) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (13) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (13) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (13) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (13) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (13) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(14) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (14) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (14) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (14) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (14) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (14) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (14) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(15) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (15) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (15) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (15) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (15) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (15) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (15) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
(16) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (16) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (16) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (16) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (16) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (16) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (16) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
(17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
(17) – Съдържа флуорирани парникови газове (17) – Съдържа флуорирани парникови газове (17) – Съдържа флуорирани парникови газове (17) – Съдържа флуорирани парникови газове (17) – Съдържа флуорирани парникови газове (17) – Съдържа флуорирани парникови газове (17) – Съдържа флуорирани парникови газове
(18) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (18) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (18) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (18) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (18) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (18) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (18) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc.
(19) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (19) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (19) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (19) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (19) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (19) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (19) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A
(20) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
(21) – Мощност на късо съединение (21) – Мощност на късо съединение (21) – Мощност на късо съединение (21) – Мощност на късо съединение (21) – Мощност на късо съединение (21) – Мощност на късо съединение (21) – Мощност на късо съединение
(22) – Съпротивление на системата (22) – Съпротивление на системата (22) – Съпротивление на системата (22) – Съпротивление на системата (22) – Съпротивление на системата (22) – Съпротивление на системата (22) – Съпротивление на системата
(23) – За RXYCQ8 и RXYCQ10, MSC ≤ MCA (23) – За RXYCQ8 и RXYCQ10, MSC ≤ MCA (23) – За RXYCQ8 и RXYCQ10, MSC ≤ MCA (23) – За RXYCQ8 и RXYCQ10, MSC ≤ MCA (23) – За RXYCQ8 и RXYCQ10, MSC ≤ MCA (23) – За RXYCQ8 и RXYCQ10, MSC ≤ MCA (23) – За RXYCQ8 и RXYCQ10, MSC ≤ MCA

Характеристики

Характеристики на продукта

 • За стандартно охлаждане и; отопление
 • Може да се свързва към всички стандартни VRV вътрешни тела, системи за вентилация и контрол
 • Пригоден за всяка сграда, като също така е възможен вътрешен монтаж в резултат на високо външно статично налягане до 78,4 Pa. Вътрешният монтаж води до по-малка дължина на тръбопроводите, по-ниски монтажни разходи, повишена ефективност и по-добра визуална естетика
 • Възможността за управление на всяка климатизирана зона поотделно поддържа текущите разходи за VRV системата на абсолютния минимум
 • Разсрочете вашите разходи за монтаж чрез поетапен монтаж

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Класическа VRV конфигурация VRV Classic RXYCQ-A RXYCQ20A7Y1B”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *