Skip links

Заменяеми VRVIII-Q-RQCEQ-P3 RQCEQ460PY13

RQCEQ-P3
Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2
Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2
Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2Класическа-VRV-конфигурация-VRV-Classic-RXYCQ-A_2

Заменяеми VRVIII-Q-RQCEQ-P3 RQCEQ460PY13

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта

  на компресора според текущата потребност.

  По-малко изразходващи енергия пускове и спирания

  водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за RQCEQ-P3

RQCEQ280PY13 RQCEQ460PY13 RQCEQ500PY13 RQCEQ540PY13 RQCEQ712PY13 RQCEQ744PY13 RQCEQ816PY13 RQCEQ360PY13 (Архив) RQCEQ636PY13 (Архив) RQCEQ848PY13 (Архив)
Система Outdoor unit module 1 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
Модул на външно устройство 2 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
Модул на външно устройство 3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
Модул на външно устройство 4 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
Recommended combination 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 8 x FXSQ40A2VEB 12 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 9 x FXSQ40A2VEB + 3 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 6 x FXSQ40A2VEB + 6 x FXSQ50A2VEB 7 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 2 x FXMQ63P7VEB 3 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ40A2VEB + 12 x FXSQ50A2VEB
Капацитет на охлаждане Р номин.,с кВт 28.0 46.0 50.0 54.0 70.0 72.0 78.0 36.0 60.0 80.0
Топлинен капацитет Р номин.h кВт 32.0 52.0 56.0 60.0 78.4 80.8 87.2 40.0 67.2 89.6
Охлаждане с конвекция Условие A (35°C – 27/19) EERd 2.29 2.01 2.30 2.22 2.11 1.97 1.83 1.81 1.74 1.74
Pdc кВт 28.0 46.0 50.0 54.0 70.0 72.0 78.0 36.0 60.0 80.0
Условие В (30°C – 27/19) EERd 4.37 4.09 4.00 3.86 3.88 3.82 3.68 3.90 3.63 3.63
Pdc кВт 20.6 33.9 36.8 39.8 51.6 53.1 57.5 26.5 44.2 59.0
Условие С (25°C – 27/19) EERd 7.19 6.93 7.00 6.89 6.87 6.78 6.64 6.84 6.57 6.57
Pdc кВт 13.3 21.8 23.7 25.6 33.2 34.1 37.0 17.1 28.4 37.9
Условие D (20°C – 27/19) EERd 9.32 8.87 10.2 10.2 9.56 10.20 10.20 8.03 9.90 10.20
Pdc кВт 5.89 9.69 10.5 11.4 15.0 15.7 17.2 7.58 13.4 17.9
Отопление с конвекция (умерен климат) TBivalent COPd (обявен COP) 2.22 2.41 1.85 1.83 1.78 1.73 1.67 2.25 1.63 1.63
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 17.0 27.6 29.7 31.9 41.6 42.9 46.3 21.2 35.7 47.6
Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
TOL COPd (обявен COP) 2.22 2.41 1.85 1.83 1.78 1.73 1.67 2.25 1.63 1.63
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 17.0 27.6 29.7 31.9 41.6 42.9 46.3 21.2 35.7 47.6
Условие A (-7°C) COPd (обявен COP) 2.62 2.56 2.21 2.21 2.20 2.20 2.20 2.46 2.19 2.19
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 15.0 24.4 26.3 28.2 36.8 38.0 41.0 18.8 31.6 42.1
Условие В (2°C) COPd (обявен COP) 3.73 3.70 3.51 3.56 3.62 3.72 3.83 3.55 3.92 3.92
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 9.15 14.9 16.0 17.2 22.4 23.1 25.0 11.4 19.2 25.6
Условие С (7°C) COPd (обявен COP) 5.83 6.07 5.85 5.26 5.81 5.83 5.36 6.29 5.40 5.40
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 5.88 9.56 10.3 11.0 14.4 14.9 16.0 7.36 12.4 16.5
Условие D (12°C) COPd (обявен COP) 8.04 8.88 8.16 8.48 8.45 8.84 9.09 8.50 8.53 9.07
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 5.08 5.64 5.16 5.36 6.41 6.60 7.13 6.22 5.49 7.32
Диапазон на мощност к.с. 10 16 18 20 24 26 28 13 22 30
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 34 39 43 52 56 60 28 47 64
Брой вътрешни тела за свързване Мин. 140 230 250 270 356 372 408 180 318 424
Ном. 280 500 500 540 712 744 816 360 636 848
Макс. 364 598 650 702 926 967.0 1,061 468 827 1,102
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Макс. °C със сух термометър 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 82 87 88 89 92 93 95 87 93 95
Хладилен агент Type R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Tечност Type Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
Вън. д. mm 9.52 12.70 15.90 15.90 15.90 19.10 19.10 12.70 15.90 19.10
газ Type Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
вън. д. mm 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9 34.9 25.4 28.6 34.9
Обща дължина на тръбите Система Текуща м 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Разлика в нивата Външ. у-во – Вътр. у-во Външно устройство в най-висока позиция м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Освободен газ вън. д. mm 19.1 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 28.6 19.1 25.4 28.6
Тип Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
Power supply Name Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
Phase 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Напрежение V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Забележки (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (3) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (4) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора
(5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (5) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
(6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (6) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
(7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (7) – Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA
(8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (8) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове (9) – Съдържа флуорирани парникови газове

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Икономически ефективна и бърза смяна, тъй като трябва да се сменят само външното и вътрешното тяло, коеот означава, че в сградата няма нужда от почти никаква работа
 • Може да се постигне ефективност, надвишаваща 40%, благодарение на технологичните постижения в термопомпената технология и по-ефективния хладилен агент R-410A
 • Монтаж, изискващ по-малко време и работни дейности, в сравнение с монтажа на нова система, къй като може да се запази тръбопровода за хладилен агент
 • Уникалното автоматично зареждане с хладилен агент прави излишна потребността от изчисляване на обема на хладилния агент и позволява безопасна смяна на хладилен агент от конкурентен производител
 • Автоматично почистване на тръбопровода за хладилен агент осигурява чист тръбен път, дори когато възникне проблем с компресора
 • Възможност за добавяне на вътрешни тела и увеличаване на капацитета без промяна на тръбопровода за хладилния агент
 • Възможност за разпределяне на различни етапи на подмяна благодарение на модулната конструкция на системата VRV.
 • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Заменяеми VRVIII-Q-RQCEQ-P3 RQCEQ460PY13”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Позвъни