Skip links

Невидимият VRV IV i-series RKXYQ-T8 RKXYQ5T8Y1B

Невидимият-VRV-IV-i-series-RKXYQ-TA-RKXYQ5TAY1B
Невидимият-VRV-IV-i-series-RKXYQ-T_home

Невидимият VRV IV i-series RKXYQ-T8 RKXYQ5T8Y1B

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират

  скоростта на компресора според текущата потребност.

  По-малко изразходващи енергия пускове и спирания

  водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и

  по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за RKXYQ-T8

RKXYQ5T8Y1B
Размери Тяло Височина mm 701
Широчина mm 600
Дълбочина mm 554
тегло Тяло кг 79
Casing Colour Daikin бял
Material Пластина от боядисана галванизирана стомана
Хладилен агент Type R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж и работа 1
Свързващи тръби 4
Декларация за съответствие 1
Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1
Заключващи се връзки 3
Винтове 1
Power supply Name Y1
Phase 3N~
Честота Хц 50
Напрежение V 380-415
Ток – 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 16 (11)
Забележки (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%).
(4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
(5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
(8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
(9) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
(10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(13) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
(14) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
(15) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
(16) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
(17) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
(18) – Ssc: мощност на късо съединение
(19) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Компресорен модул за серия i на VRV IV
 • Уникална VRV термопомпен тип за вътрешен монтаж
 • Леките тела (макс. 105kg) могат да се монтират от двама души
 • Блок на компресора с малки размери (760 x 554 mm), които увеличава полезното подово пространство

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Невидимият VRV IV i-series RKXYQ-T8 RKXYQ5T8Y1B”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *