Skip links

Невидимият VRV IV i-series RKXYQ-T RKXYQ8T7Y1B

Невидимият VRV IV i-series RKXYQ-T RKXYQ5T7Y1B
Невидимият-VRV-IV-i-series-RKXYQ-T_home

Невидимият VRV IV i-series RKXYQ-T RKXYQ8T7Y1B

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират

  скоростта на компресора според текущата потребност.

  По-малко изразходващи енергия пускове и спирания

  водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и

  по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за RKXYQ-T

RKXYQ5T7Y1B RKXYQ8T7Y1B
Размери Тяло Височина mm 701 701
Широчина mm 600 760
Дълбочина mm 554 554
тегло Тяло кг 77 105
Компресор Type Херметично запечатан люлеещ се компресор
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 60.0 (4)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 47.0 (5)
Хладилен агент Type R-410A R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5 2,087.5
Количество кг 2.00
Маса TCO2Eq 4.20
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж и работа 1 1
Свързващи тръби 4 5
Декларация за съответствие 1 1
Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1 1
Заключващи се връзки 3 3
Винтове 1 1
Power supply Name Y1 Y1
Phase 3N~ 3N~
Честота Хц 50 50
Напрежение V 380-415 380-415
Ток – 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 (11)
Забележки (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%).
(4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
(5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
(8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
(9) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
(10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(13) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (13) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
(14) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (14) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
(15) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (15) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
(16) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (16) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
(17) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (17) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
(18) – Ssc: мощност на късо съединение (18) – Ssc: мощност на късо съединение
(19) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (19) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация
Casing Colour Daikin бял
Material Пластина от боядисана галванизирана стомана

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Компресорен модул за серия i на VRV IV
 • Уникална VRV термопомпен тип за вътрешен монтаж
 • Леките тела (макс. 105kg) могат да се монтират от двама души
 • Блок на компресора с малки размери (760 x 554 mm), които увеличава полезното подово пространство

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Невидимият VRV IV i-series RKXYQ-T RKXYQ8T7Y1B”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Позвъни