Skip links

Невидимият VRV IV i-series SB.RKXYQ-T SB.RKXYQ8T

Невидимият-VRV-IV-i-series-SB.RKXYQ-T

Невидимият VRV IV i-series SB.RKXYQ-T SB.RKXYQ8T

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта

  на компресора според текущата потребност.

  По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят

  до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за SB.RKXYQ-T

SB.RKXYQ5T SB.RKXYQ8T
Система Тяло на топлообменник RDXYQ5T RDXYQ8T
Компресорен агрегат RKXYQ5T RKXYQ8T
Recommended combination 4 x FXSQ32A2VEB 4 x FXMQ50P7VEB
Капацитет на охлаждане Р номин.,с кВт 14.0 (1) 22.4 (1)
Топлинен капацитет Р номин.h кВт 10.4 12.9
SCOP 3.8 3.6
SEER 5.1 4.9
Отопление с конвекция (умерен климат) TBivalent COPd (обявен COP) 2.2 2.0
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 10.4 12.9
TOL COPd (обявен COP) 2.2 2.0
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 10.4 12.9
Диапазон на мощност к.с. 5 8
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 10 (3) 17 (3)
Брой вътрешни тела за свързване Мин. 62.5 100.0
Макс. 162.5 260.0
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 150 150
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 81.0 (4)
Хладилен агент Type R-410A R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5
Piping connections Между модула на компресора (СМ) и модула на топлообменника (НМ) Течност Bън. д. mm 12.7 12.7
Газ Bън. д. mm 19.1 22.2
Дължина на тръбите Макс. м 30.0 30.0
Между модула на компресора (СМ) и вътрешните тела (IU) Течност Bън. д. mm 9.52 9.52
Газ Bън. д. mm 15.9 19.1
Обща дължина на тръбите Система Текуща м 140 (6) 300 (6)
Забележки (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%).
(4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
(5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
(8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
(9) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
(10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(13) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (13) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
(14) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (14) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
(15) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (15) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
(16) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (16) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
(17) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (17) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
(18) – Ssc: мощност на късо съединение (18) – Ssc: мощност на късо съединение
(19) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (19) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Уникална VRV термопомпен тип за вътрешен монтаж
 • Ненадмината гъвкавост, тъй като тялото е разделено на два елемента: топлообменник и компресор
 • Включва стандарти на VRV IV и; технологии: Променлива температура на хладилния агент, конфигуратор за VRV и напълно инверторни компресори
 • Покрива всички потребности от топлинна енергия на сградата чрез една точка на контакт: точен температурен контрол, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 • Като изберете LOOP с продукт на Daikin, вие подкрепяте повторното използване на хладилния агент – за повече информация, посетете www.daikin.eu/loop-by-daikin
 • Особено подходящ за гъстонаселени райони, благодарение на ниското ниво на шум и безпроблемно вписване в заобикалящата архитектура, тъй като се виждат само решетките
 • Приспособете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и ; комфорт със зависимата от климатичните условия функция за променлива температура на хладилния агент. Подобрена сезонна ефективност с до 28%. Вече няма студени въздушни течения чрез подаване на високи температури на нагнетяване
 • Леките тела (макс. 105kg) могат да се монтират от двама души
 • Уникалния клиновиден топлообменник води до компактни размери (височината на топлообменника е само 400 mm) позволява монтаж в окачен таван като осигурява върхова ефективност
 • Свръхефективните центробежни вентилатори (увеличение на ефективността с над 50% в сравнение с вентилатор тип Sirocco )
 • Блок на компресора с малки размери (760 x 554 mm), които увеличава полезното подово пространство
 • Може да се свърже с всички системи за управление на VRV
 • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Невидимият VRV IV i-series SB.RKXYQ-T SB.RKXYQ8T”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Позвъни