Skip links

По-нисък еквивалент на CO2 VRV 5 S-series RXYSA-AY1 RXYSA6A7Y1B

По-нисък еквивалент на CO2 VRV 5 S-series RXYSA-AV1

По-нисък еквивалент на CO2 VRV 5 S-series RXYSA-AY1 RXYSA6A7Y1B

Brand:

Описание

Спецификации за RXYSA-AY1

RXYSA4A7Y1B RXYSA5A7Y1B RXYSA6A7Y1B
Recommended combination 3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB 4 x FXSA32A2VEB 2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB
Капацитет на охлаждане Р номин.,с кВт 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
Топлинен капацитет Р номин.h кВт 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Ном. 6 °CWB кВт 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Консумирана мощност – 50Хц Отопление Ном. 6 °CWB кВт 2.69 (2) 3.33 (2) 3.78 (2)
COP at nom. capacity 6 °CWB kW/kW 4.49 4.20 4.10
SCOP 4.9 4.5 4.5
SEER 7.9 7.4 7.3
ηs,c % 312.5 294.8 289.9
ηs,h % 193.1 178.8 176.8
Охлаждане с конвекция Условие A (35°C – 27/19) EERd 3.4 3.1 3.0
Pdc кВт 12.1 14.0 15.5
Условие В (30°C – 27/19) EERd 5.6 5.1 4.8
Pdc кВт 8.9 10.3 11.4
Условие С (25°C – 27/19) EERd 10.4 9.5 9.3
Pdc кВт 5.7 6.6 7.3
Условие D (20°C – 27/19) EERd 17.5 17.5 17.9
Pdc кВт 4.9 4.5 4.9
Отопление с конвекция (умерен климат) TBivalent COPd (обявен COP) 2.7 2.5 2.4
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 8.4 9.7 10.7
Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
TOL COPd (обявен COP) 2.7 2.5 2.4
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 8.4 9.7 10.7
Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10
Условие A (-7°C) COPd (обявен COP) 3.3 2.8 2.8
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 7.4 8.5 9.5
Условие В (2°C) COPd (обявен COP) 4.7 4.3 4.1
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 4.5 5.2 5.8
Условие С (7°C) COPd (обявен COP) 6.8 6.5 6.5
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 3.3 3.3 3.7
Условие D (12°C) COPd (обявен COP) 8.6 8.4 8.7
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 3.9 3.9 4.0
Диапазон на мощност к.с. 4 5 6
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 13 (3) 16 (3) 18 (3)
Брой вътрешни тела за свързване Мин. 50.0 62.5 70.0
Ном. 100 125 140
Макс. 130.0 162.5 182.0
Размери Тяло Височина mm 869 869 869
Широчина mm 1,100 1,100 1,100
Дълбочина mm 460 460 460
тегло Тяло кг 102 102 102
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 45 45 45
Компресор Type Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5 -5 -5
Макс. °C със сух термометър 46 46 46
Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20 -20 -20
Макс. °C (влажен термометър) 16 16 16
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 67.0 (4) 68.1 (4) 69.0 (4)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 49.0 (6) 51.0 (6) 51.0 (6)
Хладилен агент Type R-32 R-32 R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне) 675.0 675.0 675.0
Количество кг 3.40 3.40 3.40
Маса TCO2Eq 2.30 2.30 2.30
Piping connections Tечност Type Споена връзка Споена връзка Споена връзка
Вън. д. mm 10 10 10
газ Type Споена връзка Споена връзка Споена връзка
вън. д. mm 15.9 15.9 15.9
Обща дължина на тръбите Система Текуща м 300 (7) 300 (7) 300 (7)
Разлика в нивата Външ. у-во – Вътр. у-во Външно устройство в най-висока позиция м 50 50 50
Вътрешно устройство в най-висока позиция м 40 40 40
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж и работа 1 1 1
Общи мерки за безопасност 1 1 1
Отстранете етикета за флуориран газ 1 1 1
Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1 1 1
Заключващи се връзки 2 2 2
Комплект допълнителни тръби 1 1 1
Предупредителен етикет 1 1 1
Power supply Name Y1 Y1 Y1
Phase 3N~ 3N~ 3N~
Честота Хц 50 50 50
Напрежение V 380-415 380-415 380-415
Забележки (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(3) – Реалният брой на телата зависи от коефициента на свързване (CR) и ограниченията за системата. (3) – Реалният брой на телата зависи от коефициента на свързване (CR) и ограниченията за системата. (3) – Реалният брой на телата зависи от коефициента на свързване (CR) и ограниченията за системата.
(4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
(5) – Съгласно ENER Lot 21 (5) – Съгласно ENER Lot 21 (5) – Съгласно ENER Lot 21
(6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(7) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (7) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (7) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(8) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (8) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (8) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
(9) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (9) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (9) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
(10) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (10) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (10) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
(11) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (11) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (11) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(12) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (12) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (12) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(13) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (13) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (13) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(14) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (14) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (14) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Намален еквивалент на СО2 благодарение на използването на хладилен агент R-32 с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) и по-малко количество хладилен агент
 • Върхова стабилност през целия цикъл на експлоатация благодарение на водеща на пазара реалистична сезонна ефективност
 • Компактната (с височина 870 mm) и лека конструкция с един вентилатор прави уреда почти незабележим, спестява място и е лесна за монтаж
 • Подходящ за приложения в малки помещения без никакви допълнителни мерки благодарение на технология Shîrudo
 • Вътрешни тела, специално проектирани за R-32, гарантиращи ниско ниво на шум и максимална ефективност
 • Лесен за транспортиране благодарение на лекото си тегло и компактна конструкция
 • Водеща на пазара възможност за сервизно обслужване и боравене благодарение на широка зона за достъп, 7-сегментен дисплей и допълнителна дръжка

Ползи

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “По-нисък еквивалент на CO2 VRV 5 S-series RXYSA-AY1 RXYSA6A7Y1B”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Позвъни