Skip links

Серия VRV IV W-series RWEYQ-T с водно охлаждане RWEYQ30T7Y1B

Серия VRV IV W-series RWEYQ-T с водно охлаждане

Серия VRV IV W-series RWEYQ-T с водно охлаждане RWEYQ30T7Y1B

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта

  на компресора според текущата потребност.

  По-малко изразходващи енергия пускове и спирания

  водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за RWEYQ-T

RWEYQ8T7Y1B RWEYQ10T7Y1B RWEYQ16T7Y1B RWEYQ18T7Y1B RWEYQ20T7Y1B RWEYQ24T7Y1B RWEYQ26T7Y1B RWEYQ28T7Y1B RWEYQ30T7Y1B
Система Outdoor unit module 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T
Модул на външно устройство 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T
Модул на външно устройство 3 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T RWEYQ10T
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 22.4 (1), 22.4 (2) 28.0 (1), 27.5 (2) 44.8 (1), 44.8 (2) 50.4 (1), 49.9 (2) 56.0 (1), 55.0 (2) 67.2 (1), 67.2 (2) 72.8 (1), 72.3 (2) 78.4 (1), 77.4 (2) 84.0 (1), 82.5 (2)
Топлинен капацитет Ном. кВт 25.0 (3), 25.0 (4) 31.5 (3), 31.5 (4) 50.0 (3), 50.0 (4) 56.5 (3), 56.5 (4) 63.0 (3), 63.0 (4) 75.0 (3), 75.0 (4) 81.5 (3), 81.5 (4) 88.0 (3), 88.0 (4) 94.5 (3), 94.5 (4)
Консумирана мощност – 50Хц Охлаждане Ном. кВт 4.42 (1), 4.45 (2) 6.14 (1), 6.35 (2) 8.8 (1), 8.9 (2) 10.6 (1), 10.8 (2) 12.3 (1), 12.7 (2) 13.3 (1), 13.4 (2) 15.0 (1), 15.3 (2) 16.7 (1), 17.2 (2) 18.4 (1), 19.1 (2)
Отопление Ном. кВт 4.21 (3), 4.30 (4) 6.00 (3), 6.20 (4) 8.4 (3), 8.6 (4) 10.2 (3), 10.5 (4) 12.0 (3), 12.4 (4) 12.6 (3), 12.9 (4) 14.4 (3), 14.8 (4) 16.2 (3), 16.7 (4) 18.0 (3), 18.6 (4)
EER 5.07 (1), 5.03 (2) 4.56 (1), 4.33 (2) 5.07 (1), 5.03 (2) 4.77 (1), 4.62 (2) 4.56 (1), 4.33 (2) 5.07 (1), 5.03 (2) 4.86 (1), 4.74 (2) 4.69 (1), 4.51 (2) 4.56 (1), 4.33 (2)
Диапазон на мощност к.с. 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5)
Брой вътрешни тела за свързване Мин. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Ном. 200 250 400 450 500 600 650 700 750
Макс. 260 325 520 585 650 780 845 910 975
Размери Тяло Височина mm 1,000 1,000
Широчина mm 780 780
Дълбочина mm 550 550
тегло Тяло кг 137 137
Компресор Type Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 50 51 53 54 54 55 55 55 56
Хладилен агент Type R-410A R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5 2,087.5
Количество кг 3.5 4.2
Маса TCO2Eq 7.3 8.8
Piping connections Tечност Type Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер
Вън. д. mm 9.52 9.52 12.7 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1
газ Type Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
вън. д. mm 19.10 (9) 22.2 (9) 28.6 (8) 28.6 (8) 28.6 (8) 34.9 (8) 34.9 (8) 34.9 (8) 34.9 (8)
Drain Изход PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба PS 1/2B вътрешна резба
Обща дължина на тръбите Система Текуща м 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Разлика в нивата Външ. у-во – Вътр. у-во Външно устройство в най-висока позиция м 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Вътрешно устройство в най-висока позиция м 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Вътр. у-во – Вътр. у-во Макс. м 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Освободен газ вън. д. mm 15.9 (10), 19.10 (11) 19.1 (10), 22.10 (11) 22.2 (9), 28.60 (10) 22.2 (9), 28.60 (10) 22.2 (9), 28.60 (10) 28.6 (9), 34.90 (10) 28.6 (9), 34.90 (10) 28.6 (9), 34.90 (10) 28.6 (9), 34.90 (10)
Тип Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
Heat insulation Втечнен, всмукван газ и газ с високо/ниско налягане Втечнен, всмукван газ и газ с високо/ниско налягане
Вода Вход Вътрешна резба PS1 1/4B Вътрешна резба PS1 1/4B
Изход Вътрешна резба PS1 1/4B Вътрешна резба PS1 1/4B
COP 5.94 (3), 5.81 (4) 5.25 (3), 5.08 (4) 5.94 (3), 5.81 (4) 5.53 (3), 5.38 (4) 5.25 (3), 5.08 (4) 5.94 (3), 5.81 (4) 5.65 (3), 5.51 (4) 5.43 (3), 5.27 (4) 5.25 (3), 5.08 (4)
Power supply Name Y1 Y1
Phase 3N~ 3N~
Честота Хц 50 50
Напрежение V 380-415 380-415
Забележки (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол) (1) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол)
(2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.. (2) – Охлаждане: Температура на закрито 27°C със сух термометър; 19°C с влажен термометър; температура на водата на входа: 30℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол..
(3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол). (3) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 100% вода (без гликол).
(4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол. (4) – Отопление: Температура на закрито 20°C със сух термометър; температура на водата на входа: 20℃; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7.5m; денивелация: 0m. Номиналните стойности са при 30% гликол.
(5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (5) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%)
(6) – Разширение на работния диапазон за гликол се използва в комбинация с настройки на място (виж ръководството за монтаж). (6) – Разширение на работния диапазон за гликол се използва в комбинация с настройки на място (виж ръководството за монтаж). (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (6) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(7) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (7) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (7) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
(8) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (8) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (8) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (8) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (8) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (8) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (8) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (8) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (8) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ
(10) – В случай на система за рециклиране на топлина (9) – В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (9) – В случай на система за рециклиране на топлина (9) – В случай на система за рециклиране на топлина (9) – В случай на система за рециклиране на топлина (9) – В случай на система за рециклиране на топлина (9) – В случай на система за рециклиране на топлина (9) – В случай на система за рециклиране на топлина (9) – В случай на система за рециклиране на топлина
(11) – В случай на система с термопомпа (10) – В случай на система за рециклиране на топлина (10) – В случай на система с термопомпа (10) – В случай на система с термопомпа (10) – В случай на система с термопомпа (10) – В случай на система с термопомпа (10) – В случай на система с термопомпа (10) – В случай на система с термопомпа (10) – В случай на система с термопомпа
(12) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (11) – В случай на система с термопомпа (11) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (11) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (11) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (11) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (11) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (11) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (11) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения.
(13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (12) – Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (12) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (12) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (12) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (12) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (12) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (12) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (12) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP
(14) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,64 кВт/8HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (13) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP
(15) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (14) – Задържане на приятна температура при 0-40°C и влажност при 80%RH или по-малко. Излъчване на топлина от корпуса: 0,71 кВт/10HP (14) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (14) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (14) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (14) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (14) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (14) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (14) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(16) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (15) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (15) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (15) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (15) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (15) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (15) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (15) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (15) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C
(17) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (16) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 30°C (16) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (16) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (16) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (16) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (16) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (16) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (16) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
(17) – Съдържа флуорирани парникови газове (17) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (17) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (17) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (17) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (17) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (17) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (17) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (17) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(18) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (17) – Съдържа флуорирани парникови газове (18) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (18) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (18) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (18) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (18) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (18) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (18) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(19) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (18) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (19) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (19) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (19) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (19) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (19) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (19) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (19) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(20) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (19) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (20) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (20) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (20) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (20) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (20) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (20) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (20) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
(21) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (20) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (21) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (21) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (21) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (21) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (21) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (21) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (21) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc.
(22) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (21) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (22) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (22) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (22) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (22) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (22) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (22) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (22) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A
(23) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (22) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (23) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (23) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (23) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (23) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (23) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (23) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (23) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
(24) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (23) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (24) – Ssc: мощност на късо съединение (24) – Ssc: мощност на късо съединение (24) – Ssc: мощност на късо съединение (24) – Ssc: мощност на късо съединение (24) – Ssc: мощност на късо съединение (24) – Ssc: мощност на късо съединение (24) – Ssc: мощност на късо съединение
(25) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (24) – EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (25) – Съпротивление на системата (25) – Съпротивление на системата (25) – Съпротивление на системата (25) – Съпротивление на системата (25) – Съпротивление на системата (25) – Съпротивление на системата (25) – Съпротивление на системата
(26) – Ssc: мощност на късо съединение (25) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (26) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911 (26) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911 (26) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911 (26) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911 (26) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911 (26) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911 (26) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911
(27) – Съпротивление на системата (26) – Ssc: мощност на късо съединение (27) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (27) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (27) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (27) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (27) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (27) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (27) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация
(28) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911 (27) – Съпротивление на системата
(29) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация (28) – Данните за комбинация на няколко тела (26-30HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела, посочена за 3D084911
(29) – За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Унифицирана гама за стандартната и геотермална серия улеснява складирането. Намалени емисии на СО2 благодарение на използването на геотермална енергия като възобновяем енергиен източник
 • Няма нужда от външен източник за отопление или охлаждане, когато се използва в геотермален режим
 • Покрива всички нужди за отопление на сграда чрез една контактна точка: прецизен контрол на температурата, вентилация, гореща вода, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 • Компактна; и лека конструкция може да бъде пакетна за максимална икономия на пространство
 • Включва стандарти и технологии за VRV IV; : Променлива температура на хладилния агент и пълни инверторни компресори
 • Персонализирайте вашата VRV за най-добра сезонна ефективност и ; комфорт със зависимата от климатичните условия функция за променлива температура на хладилния агент. Повишена сезонна ефективност, без повече студени течения чрез подаване на високи температури при издухване
 • 2-степенно регенериране на топлина: първа степен – между вътрешните тела, втора степен – между външните тела благодарение на съхранението на енергията във водните кръгове
 • Предлага се във вариант с термопомпа и регенериране на топлина
 • Опция за управление на променливия воден поток повишава гъвкавостта и контрола
 • Безпроблемно съответствие с регламента относно флуорираните парникови газове благодарение на автоматичната проверка на съдържанието на хладилен агент
 • Възможността за управление на всяка климатизирана зона поотделно поддържа текущите разходи за VRV системата на абсолютния минимум
 • Разсрочете вашите разходи за монтаж чрез поетапен монтаж
 • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Серия VRV IV W-series RWEYQ-T с водно охлаждане RWEYQ30T7Y1B”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Позвъни