Skip links

Термопомпена система Daikin VRV IV S-Series RXYSQ-TV9 -термопомпен тип RXYSQ4T8VB9

VRV-IV-S-Series-RXYSQ-TV9--термопомпен-тип

Термопомпена система Daikin VRV IV S-Series RXYSQ-TV9 -термопомпен тип RXYSQ4T8VB9

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират

  скоростта на компресора според текущата потребност.

  По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят

  до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за RXYSQ-TV9

RXYSQ4T8VB9 RXYSQ5T8VB9 RXYSQ6T8VB9
Recommended combination 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB
Капацитет на охлаждане Р номин.,с кВт 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
Топлинен капацитет Р номин.h кВт 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Ном. 6 °CWB кВт 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Консумирана мощност – 50Хц Отопление Ном. 6 °CWB кВт 2.68 (2) 3.27 (2) 3.97 (2)
COP at nom. capacity 6 °CWB kW/kW 4.52 4.28 3.90
SCOP 4.4 4.6 4.9
SEER 7.0 6.8 7.0
ηs,c % 278.9 270.1 278.0
ηs,h % 171.6 182.9 192.8
Охлаждане с конвекция Условие A (35°C – 27/19) EERd 3.1 2.7 2.7
Pdc кВт 12.1 14.0 15.5
Условие В (30°C – 27/19) EERd 5.3 4.9 4.9
Pdc кВт 8.9 10.3 11.4
Условие С (25°C – 27/19) EERd 9.6 9.2 9.5
Pdc кВт 5.7 6.6 7.3
Условие D (20°C – 27/19) EERd 14.0 15.3 16.4
Pdc кВт 4.3 4.5 4.6
Отопление с конвекция (умерен климат) TBivalent COPd (обявен COP) 2.6 2.6 2.7
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 8.0 9.2 10.2
Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
TOL COPd (обявен COP) 2.6 2.6 2.7
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 8.0 9.2 10.2
Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10
Условие A (-7°C) COPd (обявен COP) 2.9 3.0 3.1
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 7.0 8.1 9.0
Условие В (2°C) COPd (обявен COP) 4.3 4.5 4.7
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 4.3 5.0 5.5
Условие С (7°C) COPd (обявен COP) 6.0 6.4 6.8
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 3.4 3.5 3.6
Условие D (12°C) COPd (обявен COP) 7.3 7.9 8.5
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 4.1 4.1 4.3
Диапазон на мощност к.с. 4 5 6
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Брой вътрешни тела за свързване Мин. 50.0 62.5 70.0
Макс. 130.0 162.5 182.0
Размери Тяло Височина mm 1,345 1,345 1,345
Широчина mm 900 900 900
Дълбочина mm 320 320 320
тегло Тяло кг 104 104 104
Компресор Type Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5.0 -5.0 -5.0
Макс. °C със сух термометър 46.0 46.0 46.0
Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20.0 -20.0 -20.0
Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Хладилен агент Type R-410A R-410A R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Количество кг 3.6 3.6 3.6
Маса TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
Piping connections Tечност Type Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер
Вън. д. mm 10 10 10
газ Type Свързване с щуцер Свързване с щуцер Споена връзка
вън. д. mm 15.9 15.9 19.1
Обща дължина на тръбите Система Текуща м 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1
Ръководство за работа 1 1 1
Свързващи тръби 1 1 1
Power supply Name V1 V1 V1
Phase 1N~ 1N~ 1N~
Честота Хц 50 50 50
Напрежение V 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%). (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%). (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%).
(4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
(5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
(8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
(9) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (9) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (9) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(10) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (10) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (10) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(11) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (11) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (11) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(12) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
(13) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент). (13) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент). (13) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент).
(14) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (14) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (14) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия.
(15) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (15) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (15) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
(16) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (16) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (16) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
(17) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (17) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (17) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
(18) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (18) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (18) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация
(19) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
(20) – Ssc: мощност на късо съединение (20) – Ssc: мощност на късо съединение (20) – Ssc: мощност на късо съединение

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Като изберете LOOP с продукт на Daikin, вие подкрепяте повторното използване на хладилния агент – за повече информация, посетете www.daikin.eu/loop-by-daikin
 • Пестяща място конструкция на въздуховода за гъвкав монтаж
 • Широка гама от вътрешни тела: може да се свърже с VRV или стилни вътрешни тела като Daikin Emura, Perfera…
 • Включва стандарти и технологии за VRV IV; : Променлива температура на хладилния агент и пълни инверторни компресори
 • Покрива всички потребности от топлинна енергия на сградата чрез една точка на контакт: точен температурен контрол, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 • Приспособете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и ; комфорт със зависимата от климатичните условия функция за променлива температура на хладилния агент. Подобрена сезонна ефективност с до 28%. Вече няма студени въздушни течения чрез подаване на високи температури на нагнетяване
 • 3 степени на безшумния режим за работа през нощта
 • Възможност за ограничаване на пиковия разход на електроенергия между 30% и 80%, например по време на периоди с високо потребление на електричество
 • Може да се свърже с всички системи за управление на VRV
 • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Термопомпена система Daikin VRV IV S-Series RXYSQ-TV9 -термопомпен тип RXYSQ4T8VB9”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Позвъни