Skip links

VRV IV S-Series RXYSQ-TY1 -термопомпен тип RXYSQ8TMY1B

VRV-IV-S-Series-RXYSQ-TY1--термопомпен-тип

VRV IV S-Series RXYSQ-TY1 -термопомпен тип RXYSQ8TMY1B

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Brand:

Описание

Спецификации за RXYSQ-TY1

RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B
Recommended combination 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB
Капацитет на охлаждане Р номин.,с кВт 22.4 (1) 28.0 (1) 33.5 (1)
Ном. Eurovent кВт 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
Топлинен капацитет Р номин.h кВт 22.4 (5) 28.0 (5) 33.5 (5)
Ном. 6 °CWB кВт 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2) 22.4 (5) 28.0 (5) 33.5 (5)
Консумирана мощност – 50Хц Охлаждане Ном. Eurovent кВт 3.03 (1) 3.73 (1) 4.56 (1)
Отопление Ном. 6 °CWB кВт 2.68 (2) 3.27 (2) 3.97 (2) 5.82 (5) 6.60 (5) 8.19 (5)
COP at nom. capacity 6 °CWB kW/kW 4.52 (2) 4.28 (2) 3.90 (2) 3.85 4.24 4.09
SCOP 4.2 4.1 4.3
SEER 6.3 6.3 6.5
ηs,c % 247.3 247.4 256.5
ηs,h % 165.8 162.4 169.6
Охлаждане с конвекция Условие A (35°C – 27/19) EERd 2.6 2.8 2.7
Pdc кВт 22.4 28.0 33.5
Условие В (30°C – 27/19) EERd 4.2 4.3 4.3
Pdc кВт 16.5 20.6 24.7
Условие С (25°C – 27/19) EERd 7.7 7.7 7.9
Pdc кВт 10.6 13.3 15.9
Условие D (20°C – 27/19) EERd 13.7 12.2 13.6
Pdc кВт 6.4 7.1 7.3
Отопление с конвекция (умерен климат) TBivalent COPd (обявен COP) 2.4 2.2 2.2
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 14.9 19.6 23.5
Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
TOL COPd (обявен COP) 2.4 2.2 2.2
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 14.9 19.6 23.5
Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10
Условие A (-7°C) COPd (обявен COP) 2.6 2.4 2.4
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 13.2 17.4 20.8
Условие В (2°C) COPd (обявен COP) 4.0 4.1 4.3
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 8.0 10.6 12.7
Условие С (7°C) COPd (обявен COP) 5.9 5.9 6.3
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 5.0 6.8 8.1
Условие D (12°C) COPd (обявен COP) 7.8 6.3 6.7
Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 5.8 6.4 6.6
Диапазон на мощност к.с. 4 5 6 8 10 12
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (6) 64 (6) 64 (6)
Брой вътрешни тела за свързване Мин. 50 62.5 70 100.0 125.0 150.0
Макс. 130 162.5 182 260.0 325.0 390.0
Размери Тяло Височина mm 1,345 1,345 1,345 1,430 1,615 1,615
Широчина mm 900 900 900 940 940 940
Дълбочина mm 320 320 320 320 460 460
тегло Тяло кг 104 104 104 144 175 180
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. м³/мин 106 106 106
Компресор Type Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5 -5 -5 -5.0 -5.0 -5.0
Макс. °C със сух термометър 46 46 46 52.0 52.0 52.0
Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20 -20 -20 -20.0 -20.0 -20.0
Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 68 (4) 69 (4) 70 (4) 73.0 (7) 74.0 (7) 76.0 (7)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 50 (5) 51 (5) 51 (5) 55.0 (8) 55.0 (8) 57.0 (8)
Хладилен агент Type R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
GWP (потенциал на глобално затопляне) 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Количество кг 3.6 3.6 3.6 5.5 7.0 8.0
Маса TCO2Eq 7.5 7.5 7.5 11.5 14.6 16.7
Piping connections Tечност Type Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Споена връзка Споена връзка Споена връзка
Вън. д. mm 9.52 9.52 9.52 10 10 13
газ Type Свързване с щуцер Свързване с щуцер Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
вън. д. mm 15.9 15.9 19.1 19.1 22.2 25.4
Обща дължина на тръбите Система Текуща м 300 (9) 300 (9) 300 (9)
Heat insulation Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност Тръбите за газ и течност
Power supply Name Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
Phase 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
Честота Хц 50 50 50 50 50 50
Напрежение V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Забележки (1) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Използват се допустимите отклонения по Eurovent 2015. (1) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Използват се допустимите отклонения по Eurovent 2015. (1) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Използват се допустимите отклонения по Eurovent 2015. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) – Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(2) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Използват се допустимите отклонения по Eurovent 2015. (2) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Използват се допустимите отклонения по Eurovent 2015. (2) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Използват се допустимите отклонения по Eurovent 2015. (2) – Охлаждане: Т1: вътр. темп. 26,7°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 35°CB, AHRI 1230:2010, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип). (2) – Охлаждане: Т1: вътр. темп. 26,7°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 35°CB, AHRI 1230:2010, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип). (2) – Охлаждане: Т1: вътр. темп. 26,7°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 35°CB, AHRI 1230:2010, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип).
(3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%). (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%). (3) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%). (3) – Охлаждане: T3: вътр. темп. 29,0°CDB, 19,0°CWB, външ. темп. 46°CB, ISO15042:2011, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип). (3) – Охлаждане: T3: вътр. темп. 29,0°CDB, 19,0°CWB, външ. темп. 46°CB, ISO15042:2011, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип). (3) – Охлаждане: T3: вътр. темп. 29,0°CDB, 19,0°CWB, външ. темп. 46°CB, ISO15042:2011, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип).
(4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) – Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CB, AHRI 1230:2010, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип). (4) – Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CB, AHRI 1230:2010, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип). (4) – Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CB, AHRI 1230:2010, вкл. подадена мощност на вътр. тела (канален тип).
(5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (5) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (5) – Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
(6) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (6) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (6) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (6) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%). (6) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%). (6) – Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX, вътр. RA DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤130%).
(7) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (7) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (7) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (7) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (7) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (7) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
(8) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (8) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (8) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (8) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (8) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (8) – Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
(9) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (9) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (9) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (9) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (9) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (9) – Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
(10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (10) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (10) – RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
(11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (11) – MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
(12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (12) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (12) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (12) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (12) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
(13) – FLA: вентилатор с номинален преминаващ ток (13) – FLA: вентилатор с номинален преминаващ ток (13) – FLA: вентилатор с номинален преминаващ ток (13) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (13) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (13) – За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
(14) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (14) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (14) – Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
(15) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (15) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (15) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (15) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (15) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (15) – TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
(17) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент). (17) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент). (17) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент). (16) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (16) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (16) – FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
(18) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (18) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (18) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (17) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1
Ръководство за работа 1 1 1
Свързващи тръби 1 1 1
Забележки (18) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (18) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (18) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
(19) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент). (19) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент). (19) – Стойността на автоматичния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S включително функционалността при работа с пестене на енергия (регулиране на променлива температура на хладилния агент).
(20) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (20) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (20) – Стойността на стандартния ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV IV-S без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия.
(21) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (21) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (21) – Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
(22) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (22) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (22) – EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
(23) – Ssc: мощност на късо съединение (23) – Ssc: мощност на късо съединение (23) – Ssc: мощност на късо съединение
(24) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (24) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (24) – За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация

Характеристики

Характеристики на продукта

 • Пестяща място конструкция на въздуховода за гъвкав монтаж
 • Покрива всички потребности от топлинна енергия на сградата чрез една точка на контакт: точен температурен контрол, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 • Широка гама от вътрешни тела: може да се свърже с VRV или стилни вътрешни тела като Daikin Emura, Perfera…
 • Богата гама от тела (от 4 до 12 НР), подходящи за проекти до 200 m² с пространствени ограничения
 • Включва стандарти и технологии за VRV IV; : Променлива температура на хладилния агент и пълни инверторни компресори
 • Приспособете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и ; комфорт със зависимата от климатичните условия функция за променлива температура на хладилния агент. Подобрена сезонна ефективност с до 28%. Вече няма студени въздушни течения чрез подаване на високи температури на нагнетяване
 • VRV софтуерен конфигуратор за най-бързото и най-прецизното въвеждане в експлоатация, конфигурация и персонализиране
 • 3 степени на безшумния режим на работа през нощта: степен 1: 47dBA, стъпка 2: 44 dBA, степен 3: 41 dBA
 • Възможност за ограничаване на пиковия разход на електроенергия между 30% и 80%, например по време на периоди с високо потребление на електричество
 • Може да се свърже с всички системи за управление на VRV
 • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VRV IV S-Series RXYSQ-TY1 -термопомпен тип RXYSQ8TMY1B”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Позвъни